Ta kontroll över ditt underhåll

Använd ett system som är enkelt från dag 1 – både för dig och dina medarbetare.

Löjligt enkel att använda

Skapat med dig och dina medarbetare i åtanke.

Snabbt att implementera

Börja litet och väx i takt med organisationens behov.

Brett kompatibelt

Fungerar med befintliga system och rutiner

Anläggningsträd

Strukturera upp dina objekt efter behov med vår flexibla trädstruktur.

Arbetsordrar

Skapa och tilldela arbetsordrar. De kan sedan följas upp med använda reservdelar, tidsåtgång och övriga kostnader.

Felrapporter

Det har aldrig vart enklare för er personal att skapa och följa upp sina felrapporter. Som administratör tar du smidigt emot dessa och planerar upp som arbetsordrar.

Reservdelar

Registrera reservdelar som kan användas vid en arbetsorder. Lagerför dessa och låt personalen enkelt registrera uttag, inleveranser och saldojusteringar. Som administratör blir du meddelad när saldot blir lågt och bör köpas in.

Planering

Få en komplett överblick av dina planerade arbetsordrar med vårt kraftfulla planeringsverktyg. Ta enklare beslut med information som arbetsbeläggning på tekniker, tillgång av reservdelar och mycket mer.

 

 

Checklistor

Skapa och bifoga checklistor som ska fyllas i när en arbetsorder ska utföras. Dessa kan användas för t.ex. rondering, maskininspektioner och mycket mer.

Ge dina
medarbetare rätt
roller i Service

Blurb image cap
Administratör

För den som mest behöver:

 • Få full kontroll över allt från fel till arbetsorder,
  planering och färdigställning
 • Hantera reservdelar
 • Få effektivt kategoriserad kostnadsuppföljning
 • Se en historik över allt som händer i systemet
Blurb image cap
Tekniker

För den som mest behöver:

 • Se och utföra arbetsordrar
 • Registrera felrapporter
 • Återrapportera tid och använda reservdelar

 

Blurb image cap
Felrapportör (Gratis)

För den som mest behöver:

 • Skapa och följ upp dina felrapporter i appen
 • Få återkoppling på dina felrapporter

Versioner och priser

AM Service finns i två versioner, Basic samt Pro. Skillnaden mellan versionerna är antalet funktioner du får tillgång till. Oavsett version betalar ni endast för de användare av typen ”Administratörer/Tekniker” som ni lägger till.

Användare av typen ”Felrapportör” är alltid kostnadsfri.

Basic

Basic

Valet för företag som vill få koll på sina arbetsordrar.

Per användare och månad, exkl. moms.

Kontakta oss 299kr
Pro

Pro

Valet för företag som vill ta ett helhetsgrepp på underhållet.

Per användare och månad, exkl. moms.

Kontakta oss 699kr
Funktioner Basic Pro

Funktionen ingår

Funktionen är under utveckling

Arbetsordrar
Tilldela obegränsat antal arbetsordrar till dina tekniker
Schemalägg arbetsordrar med en återkommande intervall
Överblick över arbetsordrar, tillgängliga tekniker, m.m.
Bygg upp en checklista som ska fyllas i samband med en arbetsorder
Schemalägg arbetsordrar efter en mätaravläsning
Dela upp en arbetsorder i delmoment som ska utföras och återrapporteras av olika tekniker/leverantörer
Bifoga en riskanalys som måste göras innan en arbetsorder får påbörjas
Registrera vilka behörigheter tekniker behöver för att utföra specifika arbetsordrar
Tillåt extern part att utföra och återrapportera en arbetorder via en publik länk
Felrapporter
Rapportera obegränsat antal felrapporter
Bifoga foton och markera med mobilapplikationen
Automatisera flödet för felrapporter baserat på anpassade villkor
Objekt
Registrera obegränsat antal objekt
Organisera dina objekt efter en trädstruktur
Möjlighet att anpassa dina fält på objektskortet
Markera upp objekt med en QR-kod för enklare identifikation
Möjlighet att anpassa olika fältuppsättningar efter typ av objekt
Registrera och följ upp stopptid per objekt
Reservdelar
Registrera obegränsat antal reservdelar
Markera upp reservdelar med en QR-kod för enklare identifikation
Full lagerhantering med saldo, reservationer, beställningspunkter, inköp och inventering
Inköp
Skapa obegränsat antal inköpsordrar
Generera inköpet som PDF som kan skickas till leverantören
Möjlighet att skapa inköp i olika valutor
Hämta valutakurs automatiskt när du skapar ett inköp i annan valuta
Ge leverantören tillgång till inköpet via extern länk, med möjlighet att göra nödvändiga korrigeringar
Övrigt
Konfigurera dina användares roller och rättigheter med hög flexibilitet
Låt dina operatörer utföra enklare arbeten på objekten
Få en överblick över mätvärden och förbättringar över tid
Följ upp kostnader för arbetsordrar, objekt och reservdelar
Integrera era övriga tjänster via vårt öppna Rest-API

Funktioner samt dess status justeras löpande allt eftersom utvecklingen av AM Service fortskrider. Om du är intresserad av att prova AM Service, eller har frågor kring tjänsten, hör du enklast av dig via kontakt-sidan.